Liên hệ

  Địa chỉ: 1716/2 khu phố 5 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 70000

Điện thoại: 093 346 00 12

Mst: 8346292505

  Facebook: trimunkhanhha

  Website: trimunkhanhha.com